Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy Sołectwa do udziału w konkursie!!!!

07-06-2017

Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawszą inicjatywę realizowaną przez Sołectwo działające na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”. Konkurs organizowany jest przez LGD „Kraina wokół Lublina” pod patronatem honorowym Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego.

Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie sołectwa/przez mieszkańców sołectwa w ostatnich 3 latach (najpóźniej w maju 2014r.).
Komisja konkursowa wybierze najciekawsze inicjatywy biorąc pod uwagę m.in.: zaangażowanie i współpracę mieszkańców przy realizacji, oddziaływanie na środowisko lokalne, innowacyjność oraz formę przygotowania zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dostarczyć do biura LGD "Kraina wokół Lublina" do dnia 30 czerwca 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku Sołtysów organizowanego przez LGD „Kraina wokół Lublina” w Motyczu w dniu 16 lipca 2017r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie opublikowanym na stronie www.krainawokollublina.pl
 
Powrót