Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy na VI Festiwal Kolęd i Pastorałek do Bystrzycy

10-01-2019

Serdecznie zapraszamy na VI Festiwal Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 16 stycznia o godz. 9.30 w SOSW w Bystrzycy. Festiwal honorowym patronatem objęli Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk i Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat.

festiwal kolęd i pastorałek bystrzyca 2019

 
Festiwal Kolęd i Pastorałek "Jezusa Narodzonego Witajmy" odbędzie się juz po raz szósty. Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 2014 roku. Jego główne cele to upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, promowanie młodych talentów poprzez prezentacje twórczości artystycznej i integracja ze środowiskiem. Skierowany jest do uczniów klas "O", uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół specjalnych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych powiatu lubelskiego, powiatów sąsiednich, Lublina i Łęcznej.
 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 16 stycznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy na wspólne kolędowanie!
 
Powrót