Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej problemów społecznych występujących w Powiecie Lubelskim

13-02-2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie opracowało kwestionariusz ankiety, który ma na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat występujących problemów społecznych w Państwa otoczeniu. Udzielone odpowiedzi i zebrany materiał badawczy posłuży do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 - 2023.

Kwestionariusz ankiety należy dostarczyć do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, email: pcpr@powiat.lublin.pl, fax 81-442-10-20, do dnia 20 lutego br.
 
Kwestionariusz ankiety
Powrót