Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

07-02-2014

Zarząd Powiatu w Lublinie na podstawie uchwały Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres,

  2. dane rejestrowe,

  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.

 

Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 8 lutego 2014 r. do dnia 9 marca 2014 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej,

  2. uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej,

  3. załącznik Nr 1 - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

  4. załącznik Nr 2 - Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej,

  5. załącznik Nr 3 – wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

  6. załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

Powrót