Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Przejdź na wyższy poziom''

21-02-2019

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach proponuje uczniom klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu lubelskiego udział w konkursie pn. ,,Przejdź na wyższy poziom''.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań i dociekliwości poznawczej uczniów w zakresie wiedzy ogólnej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych, po to, aby w przyszłości z pasją kontynuowali naukę na kolejnych etapach kształcenia. Ponadto konkurs ma na celu utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wymaganych na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty oraz wspieranie i promowanie uczniów zdolnych i ambitnych.
 
Uczestnicy konkursu powinni wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami obejmującymi  treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka i język angielski na III/II etapie edukacyjnym. Konkurs jest jednoetapowy i ma formę pisemną. Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół drogą e-mailową.
 
Zachęcamy do udziału w konkursie uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Powrót