Aktualności

Zdjęcie Artykułu

„Zapobiegajmy Pożarom”

10-01-2017

9 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie zostały rozstrzygnięte eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” w którym wzięło udział 56 młodych twórców z terenu powiatu lubelskiego. Konkurs ten ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach
ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz
w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Po dokonaniu oceny nadesłanych prac o tematyce obejmującej głównie udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jury w skład którego weszli: Mieczysław Dziura jako przewodniczący, Łukasz Grabczyński, Marzena Skoczylas i Barbara Dziuba, wyłoniło finalistów eliminacji powiatowych, wśród których znaleźli się:

GRUPA I  ( przedszkola)

 • Izabela Stańko  - Przedszkole w Niedrzwicy Dużej ul. Lubelska 1, gm. Niedrzwica Duża
 • Łukasz Krzysztoń - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, gm. Wysokie
 • Filip Wiśniecki - Przedszkole Publiczne ul. Różana 14 w Niemcach, gm. Niemce
 • Karol Krzywoń - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem gm. Wysokie
 • Julia Sowińska - Oddział Przedszkolny SP im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, gm. Niemce


GRUPA II
  ( klasy  I – III)

 • Amelia Jacak - Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej, gm. Niedrzwica Duża
 • Szymon Rybicki - Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej, gm. Niedrzwica Duża
 • Wiktoria Wójcik - Szkoła Podstawowa w Sobianowicach, gm. Wólka
 • Kacper Szuster – Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej, gm. Niedrzwica Duża
 • Paweł Jeleń - Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym gm. Wysokie


GRUPA III
( klasy  IV – VI)

 • Wiktoria Deruś - Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym, gm. Wysokie
 • Alan Flis - Szkoła Podstawowa w Sobianowicach, gm. Wólka
 • Paulina Tudruj - Szkoła Podstawowa w Płouszowicach, gm. Jastków
 • Kamila Guz – Szkoła Podstawowa w Krasieninie, gm. Niemce
 • Małgorzata Ferens - Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym, gm. Wólka


Grupa  IV
(Gimnazja)

 • Natalia Jusiak - Gimnazjum Nr.1 ul. Szkolna 23 w Niemcach, gm. Niemce                        
 • Izabela Koperska - Gimnazjum Nr.1 ul. Szkolna 23 w Niemcach, gm. Niemce                        
 • Kinga Guz  - Gimnazjum Nr.3 w Krasieninie, gm. Niemce
 • Paweł Burnita - SOSW w Bystrzycy, gm. Wólka
 • Mateusz Tatara - Gimnazjum SOSW w Bystrzycy, gm. Wólka

           Dodatkowe wyróżnienia otrzymali: Adrian Przybysz, Weronika Fus, Damian Świda ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, gm. Wólka.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Lublinie, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie.

Powrót