Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapisz się na Igrzyska z Powiatem Lubelskim

24-05-2016

Powiat Lubelski wraz z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym organizuje I Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne, które odbędą się 19 czerwca br. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Celem Igrzysk jest popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku wiejskim, promocja aktywności fizycznej w czasie wolnym, aktywizacja samorządów gminnych do działań na rzecz aktywności fizycznej mieszkańców, a także wyłonienie najlepiej usportowionych gmin Powiatu Lubelskiego.

 

Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice, tel. 81 562 80 76

Termin: 19.06.2016 r.

Godzina: 10.00 

Zgłoszenia Zespołów Gmin należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca br. do godz. 12-tej, zgodnie z Kartą Zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. zgłoszenia przesłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul Spokojna 9, 20-074 Lublin, poczty elektronicznej: eks@powiat.lublin.pl lub złożyć osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji Igrzysk udziela pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych: P. Barbara Dziuba, nr tel. (81) 52 86 651.

[REGULAMIN I POWIATOWYCH IGRZYSK SPORTOWO - REKREACYJNYCH DO POBRANIA]

[KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA]

[UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE W SPRAWIE PRZYJECIA REGULAMINU I IGRZYSK SPORTOWO-REKREACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO]

 

W Igrzyskach prawo startu mają przedstawiciele gmin Powiatu Lubelskiego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie. W programie zawodów przewidziane są konkurencje lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym biegi i skok w dal. W trakcie Igrzysk przeprowadzone zostaną mecze piłki nożnej i siatkówki mężczyzn, sztafeta szwedzka dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz triobasket dla dziewcząt i chłopców w wieku 14-16 lat. Wśród konkurencji rekreacyjnych znalazły się wyścig na skrzynkach, podnoszenie 17-kilogramowego odważnika oraz trójbój. Ostatnią konkurencją będzie przeciąganie liny.

Powrót