Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaczynamy nowy projekt!

14-06-2017

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli ” EUROPEJSKIE STAŻE” projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu ERASMUS+. W ramach projektu 48 uczniów naszej szkoły z klas technikum o specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch i Portugalii.

Celem podstawowym naszego projektu jest ułatwienie uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej.
Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50 – godzinny kurs języka włoskiego/portugalskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 3-tygodniowe staże. Pierwsza grupa wyjedzie na staż do Włoch w marcu 2018 r., druga w październiku 2018 r do Portugalii., a trzecia w marcu 2019 r do Włoch.
Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską z Włoch/Portugalii, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.
Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+
 
Powrót