Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Za nami trzecie posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

22-10-2019

18 października w Starostwie Powiatowym w Lublinie obradował Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego.

Podczas posiedzenia wystąpił ppłk Daniel Błotko, Szef Sztabu 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, z prezentacją nt. roli i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej we wsparciu administracji publicznej. Sytuację szpitali powiatowych i perspektywy na przyszłość omówił Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Karol Tarkowski. A dr Leszek Karski, przedstawiciel Standard Systems Sp. z o. o., zaprezentował zmiany w prawie gospodarki odpadami.
 
Spotkanie było również okazją do przekazania podziękowania od Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego dla Zdzisława Antonia - Starosty Lubelskiego i Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego - za podjętą inicjatywę organizacji i współpracę przy realizacji Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji 20-lecia utworzenia samorządów powiatowych i wojewódzkich oraz 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 
Oprócz przedstawicieli powiatów województwa lubelskiego w posiedzeniu uczestniczyli: Ryszard Szczygieł - pełnomocnik Wojewody Lubelskiego, Radosław Kozak - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Mariusz Banach - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.
 
Wśród zaproszonych gości byli również: Agnieszka Kowalska-Głowiak - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Piotr Matej - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Piotr Krawiec - Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego.
Powrót