Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XIV Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie”

08-03-2019

Na XIV Powiatowym Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”, który odbył się 28 lutego w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, rozbrzmiały najpiękniejsze polskie piosenki i pieśni patriotyczne. Tegoroczny festiwal był wyjątkowy, ponieważ nawiązywał do obchodzonego w zeszłym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W festiwalu wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe w Ciecierzynie, Dysie, Jabłonnie, Jakubowicach Konińskich, Krasieninie, Krężnicy Jarej, Nasutowie, Niedrzwicy Dużej, Niemcach, Rudce Kozłowieckiej, Zemborzycach Tereszyńskich, Mętowie, Wilczopolu-Kolonii, Wysokim, Niedrzwicy Kościelnej i Turce oraz przedszkola w Ciecierzynie, Dysie i Niemcach. Soliści i zespoły rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: edukacja wczesnoszkolna (dzieci 6-letnie i klasy I-III szkoły podstawowej), szkoła podstawowa (klasy IV-VI) oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. W sumie na festiwalu wystąpiło 123 osób, a licznie zgromadzona publiczność wysłuchała 54 piosenki konkursowe.
 
Profesjonalne jury w składzie: Krzysztof Kramek  - kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Cezary Taracha  - kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego Instytutu Historii KUL, organizator „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbrowicy, dr Jan Sęk - członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczący Rady Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz  Bożena Stępień -  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, redaktor naczelna gazety „Taka Gmina”, doceniło wysoki poziom artystyczny występów. Komisja wyróżniła wielu wykonawców, a dzięki hojności instytucji patronujących oraz sponsorów indywidualnych laureaci festiwalu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Honorowy patronat nad festiwalem objęli: Starosta Lubelski Zdzisław Antoń i Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, a także Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i  Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.
 
Rangę wydarzenia podniosła obecność gości honorowych – przedstawicieli władz samorządowych, instytucji patronujących oraz sponsorów wspierających organizację przedsięwzięcia. Powiat Lubelski reprezentowali: Katarzyna Nowosad - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Zbigniew Bernat - Członek Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Radna Powiatu Lubelskiego - Iwona Pulińska.
Powrót