Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XIII Forum Europa- Ukraina

11-02-2020

W dniach 4-5 lutego br. odbywało się w Rzeszowie cykliczne spotkanie przedstawicieli rządów, samorządów, przedsiębiorców i ekspertów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

Forum zgromadziło również przedstawicieli reprezentujących kluczowe dziedziny współczesnej gospodarki. Tematy obrad plenarnych i spotkań z ekspertami koncentrowały się wokół wzajemnej współpracy pomiędzy Polską - Ukrainą i Unią Europejską. Do najważniejszych obszarów wymiany poglądów i ustalania perspektyw rozwojowych można zaliczyć:
 
  • Poszukiwanie przez państwa Europy Środkowo Wschodniej swojego miejsca na kontynencie.
  • Rozwijanie współpracy trans granicznej.
  • Międzynarodową współpracę gospodarczą – od handlu do inwestycji.
  • Skuteczną konkurencję w rolnictwie na terenie Europy.
  • Kulturę jako przestrzeń dialogu między narodami.
 
W gronie prowadzących dyskusje, uznanych autorytetów, głos zabierał Zdzisław Antoń Starosta Lubelski, który na zaproszenie Wiesława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego brał udział w panelu zatytułowanym - „Skuteczne zarządzanie miastami i regionami”.
 
Skuteczne zarządzanie miastem lub regionem to wymagający i bardzo złożony proces. Wymaga wszechstronnej wiedzy, umiejętnego kierowania i zarządzania posiadanymi zasobami kadrowymi i materialnymi. Przejawia się efektywnym wykorzystywaniem istniejących i pojawiających się potencjałów a nade wszystko strategicznym podejściem do planowania i zarządzania możliwymi do realizacji kierunkami rozwoju. W toku dyskusji zostały poruszone fundamentalne tematy dające odpowiedź na pytania, czy samorządy prawidłowo administrują swoimi regionami oraz jak należy usprawniać obszary kierowania miastami i regionami?
Na te i inne ważkie pytania można znaleźć odpowiedź w materiałach konferencyjnych i relacjach dziennikarskich. Osobom zainteresowanym poruszanymi zagadnieniami proponujemy odwiedzić stronę internetową.
 
Powrót