Aktualności

Zdjęcie Artykułu

X sesja Rady Powiatu w Lublinie

26-06-2015

Rada Powiatu w Lublinie zgodziła się na połączenie ośrodka doskonalenia nauczycieli z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Jeśli uchwała będzie spełniać wszystkie wymogi nowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, bo taka ma być nazwa nowej jednostki, rozpocznie działalność 1 stycznia przyszłego rok.

W jego skład wejdą obecny Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bełżycach i Bychawie oraz poradnia nr 7 w Lublinie.

Zwolennicy ich połączenia przekonują, że w nowej strukturze placówki będą działać skuteczniej na rzecz środowiska, czyli szkół, nauczycieli i rodziców. - Wszystkie mają podobne cele, ale teraz realizują je osobno. Zmiana struktury powinna poprawić zarządzanie tymi jednostkami, natomiast liczba pracowników, miejsce ich pracy ani przywileje, które im przysługują obecnie, w tym te wynikające z Karty Nauczyciela, nie zmienią się - zapewnia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową starosta lubelski Paweł Pikula. Jednocześnie przyznaje, że przed podjęciem decyzji, a także podczas czwartkowej sesji były podnoszone argumenty przeciwko fuzji. Przywoływano podobne przypadki łączenia poradni z innych części kraju, które były kwestionowane przez wojewodów i sądy administracyjne. - Jeśli się okaże, że nasze organy nadzorcze będą mieć podobne wątpliwości, ustosunkujemy się do nich, ale podczas dzisiejszej sesji większość radnych uznała, że nie ma zastrzeżeń do proponowanej uchwały - dodał Paweł Pikula.

Oprócz lepszego zarządzania, zmiany mają skutkować także obniżeniem kosztów administracyjno-biurowych. Paweł Pikula przekonuje jednak, że nie chodzi o oszczędności, lecz racjonalizację wydatków i lepszą współpracę PODN oraz poradni ze środowiskiem szkolnym.
 
Podczas czwartkowej sesji radni wprowadzili również do budżetu pieniądze na nowe inwestycje drogowe. 600 tysięcy złotych przeznaczyli na drogę Garbów - Gutanów, która będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Początkowo wniosek, który składała Gmina Garbów, nie został zaakceptowany, ale po oszczędnościach poprzetargowych na inne inwestycje i rezygnacji niektórych samorządów z już przyznanych dotacji, dofinansowanie zostało przyznane. Kosztorysowa wartość robót to około 2,5 miliona złotych, z czego powiat i gmina wyłożą po 600 tysięcy, a reszta będzie pochodzić z budżetu państwa.

Po 200 tysięcy złotych Powiat Lubelski dołoży gminom na położenie nakładek asfaltowych na drogach Kolonia Czerniejów - Chmiel w gminie Jabłonna i Osmolice - Prawiedniki w gminie Strzyżewice. W obydwu przypadkach nowa nawierzchnia zostanie wyłożona na kilometrowych odcinkach jezdni.

Podobna inwestycja ma być zrealizowana na ul. Grodzany w Bychawie. Jej koszt szacuje się na 200 tysięcy złotych, które pokryją obydwa samorządy - gminny i powiatowy.
Powrót