Aktualności

Zdjęcie Artykułu

X Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w „Hubalu”

05-12-2019

22 listopada w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie odbył się X międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem "Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od Ojczyzny". Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Starosta Lubelski i Burmistrz Bychawy.

W konkursie wzięło udział 34 uczestników - 18 ze szkół podstawowych i 16 ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z 13 szkół:
 • Szkoły Podstawowej w Bychawie,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodzimy Rohlandów w Żabiej Woli,
 • Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach,
 • Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej  im. K. Makuszyńskiego w Prawiednikach,
 • Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,
 • Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej,
 • Szkoły Podstawowej w Skrzynicach,
 • Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
 • Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa  w Piotrowicach,
 • Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 • Liceum Ogólnokształcącego w Turobinie,
 • Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie.
Recytacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.
 
Jury w składzie: Barbara Gąbka - instruktor zajęć teatralnych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach - przewodnicząca komisji, Jadwiga Grzesiak - polonistka, pisarka oraz Anna Bartnik - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce, po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznało następujące miejsca:
 
w kategorii szkoły podstawowe:
 
I miejsce - Maria Mituła - Szkoła Podstawowa w Bychawie,
II miejsce -  Zuzanna Marcinek - Szkoła Podstawowa w Bychawie,
III miejsce - Kamil Krzewiński - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Prawiednikach,
 
wyróżnienie - Oliwia Kumoś - Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach,
wyróżnienie - Karolina Szabelska - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli;
 
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
 
I miejsce - Oskar Mituła - Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
II miejsce - Anita Rekiel - Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,
III miejsce - Jakub Sadło - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,
 
wyróżnienie - Wioleta Pietrzyk - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
wyróżnienie - Julia Skiba - Liceum Ogólnokształcące w Turobinie
wyróżnienie - Sylwia Bieniek - Liceum Ogólnokształcące w Turobinie,
wyróżnienie - Grzegorz Biały - Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,
wyróżnienie - Eliza Kusy - Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.
 
Poziom tegorocznego jubileuszowego konkursu był bardzo wysoki, komisja chciała docenić umiejętności recytatorskie młodzieży, stąd tak liczna grupa osób wyróżnionych. Konkurs przygotowali nauczyciele: Jolanta Szpytma, Anna Prajsnar, Joanna Mendykowska, Robert Skoczylas i Janusz Sagan. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy i objęcie konkursu patronatem.
Powrót