Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wyniki funkcjonowania kart spraw

29-01-2013

Informujemy, że w dniach od 10 do 31 grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania kart spraw.

 Celem przeprowadzenia badania ankietowego było sprawdzenie czy opracowane karty spraw spełniają oczekiwania klientów urzędu. Ankiety dostępne były na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl jak również w Starostwie i jego filiach. Wyniki pokazały, że karty spraw w czytelny sposób informują o sposobie załatwiania sprawy, jednak dołączenie do nich poprawnie wypełnionych wzorów wniosków ułatwią ich wypełnianie.
Karty spraw wprowadzono w 2012 roku w odpowiedzi na potrzeby klientów odwiedzających urząd. Zawarte w kartach spraw informacje pomagają udzielić odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
1. jakie dokumenty należy dołączyć aby załatwić sprawę,
2. ewentualna wysokość opłaty oraz czas realizacji usługi,
4. kiedy i gdzie złożyć dokumenty,
5. forma załatwienia sprawy przez urząd.
Karty spraw dostępne są na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce Poradnik Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie (www.bip.lublin.pl) w zakładce Załatwianie spraw/Instrukcje załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym. Ponadto karty spraw można otrzymać od pracowników Starostwa lub w Punkcie Obsługi Klienta.
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonego badania oraz do korzystania z kart spraw.
Powrót