Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wydłużenie godzin pracy urzędu

25-05-2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu lubelskiego, czyli naszych klientów z dniem 1 czerwca 2016 r. zostaje wprowadzona zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 • Główna zmiana dotyczy pracy Wydziałów, które bezpośrednio obsługują naszych Klientów. Wtorek będzie dniem, w którym będą one pracowały w następujących, wydłużonych godzinach:

  • Wydział Organizacyjny (Referat ds. Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego; wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klienta): 7:00 – 17:00
  • Wydział Architektoniczno – Budowlany: 7:00 – 17:00
  • Wydział Geodezji z wyłączeniem filii: 7:00 – 17:00
  • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 7:00 – 17:00
  • Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa z wyłączeniem filii, obsługa Klienta odbywa się w godzinach:
   7.45 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki)
   7.00 – 17.00 (wtorki)


  Realizowane zadania (ds. praw jazdy):
  o    zakładanie profilu kierowcy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień prawa jazdy,
  o    zamawianie i wydawanie praw jazdy,
  o    wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
  o    wymiana praw jazdy,
  o    potwierdzenie kwalifikacji zawodowej,
  o    zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
  o    przywracanie uprawnień praw jazdy cofniętych np. ze względu na stan zdrowia,
  o    wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami.

  Realizowane zadania (ds. rejestracji pojazdów):
  o    Weryfikacja dokumentów do rejestracji pojazdów,
  o    Rejestracja pojazdów,
  o    Wpisywanie adnotacji do dowodów rejestracyjnych,
  o    Wydawanie dowodów rejestracyjnych,
  o    Przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży.

  GODZINY PRACY KASY:

  Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7.45 - 15.00

  Wtorek - 7.00 - 17.00

  Przerwa - 10.15. - 10.30 oraz 14.15 - 14.30

  Pozostałe Wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Lublinie od poniedziałku do piątku pracować będą w godzinach od 7:30 – 15:30.

  Jesteśmy przekonani, że ta zmiana ułatwi mieszkańcom powiatu załatwianie spraw w naszym urzędzie. Dzięki wprowadzonej zmianie będą mogli „przed pracą” czy „po pracy” m.in. złożyć wniosek, niezbędne dokumenty, odebrać decyzję,  prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, a także uzyskać informację nt rozpatrywanej sprawy.

  Przypominamy również, że wiele spraw administracyjnych załatwić można drogą elektroniczną, z każdego miejsca, przez całą dobę. W tym celu założyć należy konto na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), potwierdzić je profilem zaufanym, czyli bezpłatnym podpisem elektronicznym, służącym do uwierzytelniania obywateli w systemie e-administracji. Platforma zapewnia szereg korzyści: nie trzeba odwiedzać urzędu, stać w kolejce ani podawać wielokrotnie tych samych danych, sam profil zaufany natomiast zastępuje w kontaktach z administracją podpis odręczny. Użytkownik loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera sprawę, jaką chce załatwić, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i następnie przesyła do urzędu.

  Jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszej poczty elektronicznej uruchomionej specjalnie dla naszych klientów pok@powiat.lublin.pl, gdzie można zgłaszać swoje propozycje na dalsze usprawnianie pracy naszego urzędu.   

Powrót