Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wspólnie z biznesem o geodezji

19-01-2018

Na konferencji „Razem w kierunku wzmocnienia współpracy samorządu terytorialnego i biznesu w zakresie geodezji”, która odbyła się 18 stycznia w hotelu Korona pod Lublinem z inicjatywy Starosty Lubelskiego, spotkali się przedstawiciele samorządu oraz przedsiębiorcy.

Było to pierwsze tego typu spotkanie mające na celu omówienie problematyki z zakresu geodezji, zarówno z punktu widzenia firm z branży geodezyjnej, jak również samorządu powiatowego, w szczególności w kontekście realizowanego obecnie przez powiaty województwa lubelskiego projektu: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
 
Konferencja miała formę otwartej dyskusji, podczas której, oprócz przewidzianych w planie wystąpień, każdy z przybyłych mógł zabrać głos. Z celami i założeniami projektu „e-Geodezja…” pozwoliło zapoznać się uczestnikom konferencji wystąpienie Dariusza Zielińskiego i Michała Zawiślaka – inżynierów projektu. W dalszej części dokonano podsumowania innego przedsięwzięcia realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii tzw. ZSiN faza II. To zagadnienie zgromadzonym przybliżył Marek Kłopotek p.o. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezji i Kartografii w Lublinie, prezentując założenia i cele projektu. Z kolei część praktyczną dotyczącą wykonania i realizacji zadania omówił Albert Wójcik Geodeta Powiatu Lubartowskiego, który jednocześnie wchodzi w skład zespołu projektu „e-Geodezja…”.
 
Kolejna część spotkania upłynęła w atmosferze "gorącej" dyskusji, podczas której poruszono tematy związane z trudnościami z jakimi spotykają się przedsiębiorcy branży geodezyjnej w kontaktach z samorządami m.in. problemami z przyjmowaniem i weryfikowaniem prac przez samorządy czy też terminów płatności za wykonane usługi.
 
Zarówno przedstawiciele samorządu, jak i przedsiębiorstw zgodnie stwierdzili, że tego typu spotkania są znakomitą okazją do merytorycznej rozmowy dotyczącej współpracy w zakresie geodezji na linii urząd – firma.
 
Na zakończenie Starosta Lubelski Paweł Pikula zaznaczył, że firmy branży geodezyjnej i samorządy powinny prowadzić współpracę opartą na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zrozumienia.
Powrót