Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wspólne inwestycje drogowe - kontynuacja

27-10-2015

Wspólne inwestycje drogowe Powiatu Lubelskiego i samorządów gminnych przynoszą efekty, dlatego ta forma współpracy będzie kontynuowana. Podczas sesji we wtorek 27 października Rada Powiatu w Lublinie przyjęła uchwały, które umożliwiają realizację kilkunastu nowych zadań. Efektem wieloletniej i bardzo dobrej współpracy z gminami są kilometry nowych dróg, które w znacznym stopniu ułatwiają komunikację w naszym regionie.

Efektem wieloletniej i bardzo dobrej współpracy z gminami są kilometry nowych dróg, z których cieszą się mieszkańcy. Jest to bardzo dobry kierunek, który bez wątpienia należy kontynuować. Oprócz środków z dawnego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacje na drogi w wysokości prawie 64 procent kosztów, będzie można pozyskać z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego radni zgodzili się na kolejne wspólne projekty, które pozwolą nadal rozwijać zarówno powiatową, jak i gminną sieć komunikacyjną. Dzięki przyjętym we wtorek uchwałom samorządy będą się mogły starać o pieniądze na cztery inwestycje. Chodzi o przebudowę dróg powiatowych: Borzechów - Niedrzwica Kościelna w gminach Borzechów i Niedrzwica Duża; Bychawa - Olszowiec - Piotrków - Kolonia i Olszowiec - Romanów - Piotrków - Kolonia w gminie Bychawa; Elizówka - Dys, Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn i Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów - Dys w gminie Niemce; oraz Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki i Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa w gminie Zakrzew. --- Korzystając ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej", czyli dawnego NPPDL Gmina Niemce chce przebudować drogę w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz trasę Stoczek Kolonia - Majdan Krasieniński; Gmina Jabłonna - drogę w Wierciszowie; Gmina Wojciechów - trasy w Halinówce i Szczuczkach VI Kolonii; Gmina Głusk - drogę w Kalinówce; Gmina Niedrzwica Duża - trasę w Krężnicy Jarej; Gmina Wólka - drogę w miejscowości Biskupie - Kolonia; Gmina Zakrzew - trasę w Tarnawce Drugiej; Gmina Strzyżewice - drogę w Osmolicach Pierwszych; a Gmina Bychawa - ciąg ulic Dąbrowskiej, Słowackiego, Fredry, Makuszyńskiego i Żeromskiego w Bychawie. Ponadto podczas wtorkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. W czerwcu tego roku radni zadecydowali, że w jego skład wejdą obecny Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bełżycach i Bychawie oraz poradnia nr 7 w Lublinie. Do końca roku ma być wybrany dyrektor placówki, a nowe centrum ma rozpocząć działalność 1 stycznia przyszłego roku.


Powrót