Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wojewódzkie szkolenie z metodyki ATP

24-02-2012

W minionym tygodniu w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się szkolenie z zakresu praktycznego posługiwania się metodyką ATP 45-B, dotyczącą prognozowania zagrożeń Toksycznymi Środkami Przemysłowymi, oraz umiejętności sporządzania meldunków z ww. tematyki dla pracowników gmin, miast i starostw powiatów: lubelskiego, świdnickiego, łęczyńskiego i Urzędu Miasta Lublin.

Szkolenie otworzył Starosta Lubelski Paweł Pikula i Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie Włodzimierz Stańczyk. Nabyte umiejętności pracowników podlegać będą sprawdzianowi w czasie treningu powiatowego w dniu 22 marca 2012 r.

Jak należy sie zachować w przypadku zagrożeń chemikaliami?

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są:
- awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,
- wypadki cystern kolejowych oraz autocystern,
- rozszczelnienia rurociągów przemysłowych.

ZAPAMIĘTAJ!!!
1. Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu.
2. Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj istotne dane:
- miejsce zdarzenia,
- charakter zdarzenia,
- swoje dane.
3. Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia. '
4. Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
5. Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.
6. Jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną - staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
7. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.
8. Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic.
Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu to:
1. Włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).
2. Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł.
3. Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.
4. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych.
5. Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach.
6. Powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie.
7. Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.
8. Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.

Powrót