Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wizyta delegacji z Węgier

19-02-2015

W środę 18 lutego br. Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina" gościła delegację przedstawicieli Samorządu Gminy Ujszentmargita z Węgier, należącej do Lokalnej Grupy Działania „Hortobagy Leader", z którą lubelska LGD aktywnie współpracuje.

Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu LGD „Kraina wokół Lublina" – Paweł Pikula- Prezes, Beata Janiszewska Brudzisz - Wiceprezes oraz Wójt Gminy Ujszentmargita Csaba Csetneki podpisali porozumienie o współpracy, które nakreśla kierunki wspólnych działań w obszarze spraw społecznych i kulturalnych, rozwoju gospodarczego oraz wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami samorządowymi. Stroną porozumienia jest również Lokalna Grupa Działania „Zapiecek", z którą LGD „Kraina wokół Lublina” zrealizowała już kilka wspólnych inicjatyw dotyczących współpracy międzynarodowej.

Węgierscy goście odwiedzili również Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Załuczu. Pani Dyrektor Justyna Gutek zaprezentowała ofertę ośrodka oraz dyskutowano nad możliwością nawiązania współpracy z placówkami pełniącymi podobne funkcje na Węgrzech.

 

Powrót