Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wiosna na drogach

06-05-2013

Większość dróg w powiecie lubelskim po bardzo długiej i trudnej zimie jest w bardzo złym stanie,

dlatego jak tylko rozpoczęła się wiosna do pracy zabrały się ekipy remontowe.Tegoroczna zima była nie tylko długa, ale i bardzo droga.
W minionym sezonie pierwszy raz sprzęt wyjechał na drogi powiatowe już w październiku, a ostatnie interwencje były wykonywane jeszcze na początku kwietnia. Zarząd Dróg Powiatowych wydał na zimowe utrzymanie ponad 1 milion 480 tysięcy złotych, a w sezonie 2011/2012 "tylko" 752 tysiące. W tym roku zimowe wydatki na drogi będą wyższe niż przed rokiem, ale nie przekroczyły kwoty sprzed dwóch lat, czyli 1,5 miliona złotych. Z raportu ZDP wynika, że po zimie bardzo zły stan nawierzchni ma prawie 30 procent dróg powiatowych, niewielkich remontów wymaga kolejnych ponad 30 procent tras, jako zadowalający określa się stan 20 procent i tylko na 20 procentach dróg jeździ się dobrze. W najlepszym stanie są trasy, które były modernizowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

- Najgorszą sytuacje mamy na najbardziej uczęszczanych trasach, w tym drogach wylotowych z Lublina. Jest też kilka odcinków, które musieliśmy zamknąć, ponieważ są tak zniszczone, że mogą zagrażać bezpieczeństwu kierowców - mówi zastępca dyrektora ZDP w Bełżycach Anna Woźnicka. Część z nich została wyłączona z użytkowania nie tylko z powodu zimy, ale także ze względu na nadmierne obciążenie, związane z budową tras szybkiego ruchu S17 i S12, których wykonawcy korzystają z dróg powiatowych, dowożąc nimi niezbędne maszyny i materiały. Zdaniem dyrektor Woźnickiej praktycznie nie ma obwodu drogowego, gdzie natychmiastową interwencja służb remontowych nie byłaby konieczna. W obwodzie bychawskim w najgorszym stanie są drogi Abramowice Prywatne - Kalinówka w gminie Głusk, a także Stawce - Ponikwy - Biskupie na pograniczu gmin Zakrzew i Wysokie oraz Piotrków Kolonia - Piotrków - Nowiny Żukowskie między gminami Jabłonna i Krzczonów. W obwodzie bełżyckim drogowcy będą remontować trasy: Wierzchowiska - Skrzyniec, Chmielnik - Bełżyce i w Zalesiu w gminie Bełżyce, a także drogi Halinówka - Góra - Bełżyce na pograniczu gmin Wojciechów i Bełżyce oraz Borzechów - Kłodnica w gminie Borzechów. --- Na terenie obwodu garbowskiego zamknięte są dwa, około 3-kilometrowe odcinki dróg Jastków - Wygoda i Motycz - Józefin, które ma wyremontować wykonawca tras S12 i S17. Ponadto remonty cząstkowe zaplanowano na przedłużeniu ul. Choiny w Lublinie w kierunku Jakubowic Konińskich, a także drogach Garbów - Gutanów - Czesławice na pograniczu gmin Garbów i Nałęczów, Łuszczów - Janowice w gmina Wólka, a także Leonów - Włóki - Charlęż w gminie Niemce oraz Bogucin - Sługocin - Sięprawki w gminie Garbów. Oprócz tego ZDP rozpoczyna realizację inwestycji, współfinansowanych przez samorządy gminne oraz z budżetu państwa. W gminie Borzechów nowa nawierzchnia ma być położona na odcinku drogi Kłodnica - Białowoda - Zalesie, w gminie Niemce w Łagiewnikach, Elizówce i Nowym Stawie, a także w gminach Bychawa i Jabłonna na trasie Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska - Wierciszów oraz w gminie Wojciechów na drodze Nałęczów - Wojciechów przez Nowy Gaj. Dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat zabezpieczy też osuwiska w Jakubowicach Konińskich w gminie Niemce i w Pliszczynie w gminie Wólka.
Pierwsze remonty cząstkowe już się rozpoczęły. By jak najszybciej doprowadzić do stanu używalności jak największą ilość dróg, około 1/3 robót zlecono firmom zewnętrznym, resztą zajmą się służby ZDP. Wszystkie naprawy potrwają około 2 - 3 miesięcy. Na drogach powiatu lubelskiego rozpoczynają się też poważniejsze inwestycje, w tym modernizacja prawie 7,5 kilometra trasy Niedrzwica Duża - Krebsówka - Osmolice oraz drogi Wierciszów - Bychawka. Pierwsza inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace, które będą kosztować ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych, już się rozpoczęły. Wykonawca trasy Wierciszów - Bychawka powinien rozpocząć realizację tego zadania w najbliższych dniach.
Powrót