Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wiolinki - z festiwalową Grand Prix

19-11-2013

Zespół „Wiolinki” z Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej zdobył Grand Prix jedenastej edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej.

Podczas tegorocznej imprezy, która odbyła się w sobotę 16 listopada w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy - Bohaterów Armii Krajowej, zaprezentowało się 14 solistów i 62 członków zespołów z 14 szkół z powiatu lubelskiego. Oprócz tradycyjnych pieśni z czasów I wojny światowej, młodzi artyści w większości śpiewali współczesne piosenki o charakterze patriotycznym. Jury oceniało występy oddzielnie w kategoriach solistów i zespołów.
 
Spośród najmłodszych uczestników z klas I - III szkół podstawowych pierwszą nagrodę otrzymała Patrycja Rusinek ze Szkoły Podstawowej w Mariance, drugą odebrała Laura Łabiga ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej, a trzecią Agnieszka Niezgoda ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Pierwsze miejsce w kategorii zespołów jurorzy przyznali grupie ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej, drugie zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich, zaś trzecie grupie "Małe Wiolinki" z SP ZS w Krężnicy Jarej. 
 
 
Wśród solistów z klas IV - VI najlepsze oceny jury zebrała Monika Brzózka ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Drugie miejsce zajął Mateusz Obara z SP ZS w Krężnicy Jarej, a trzecie Paulina Tokarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach. 
 
Zespoły z klas IV - VI były oceniane wspólnie ze starszymi kolegami z gimnazjów. Tę sceniczną rywalizację wygrało Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej. Drugą nagrodę zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej w Czółnach, a trzecią grupa ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.
 
 
W kategorii solistów z gimnazjów pierwsze miejsce zajęła Alicja Matwiejczyk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, drugie Natalia Pieńkowska z Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej, a trzecie Eliza Brzózka z Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej.
 
Jurorzy przyznali też trzy wyróżnienia dla Martyny Marek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach i Konrada Piotrowskiego ze Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach oraz Katarzyny Chawrylak z Gimnazjum nr 1 w Bełżycach. 
 
 
Fundatorami Grand Prix dla zespołu "Wiolinki" z Krężnicy Jarej byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i prezes Radia Lublin. Artyści, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali nagrody rzeczowe od starosty lubelskiego, zespoły odebrały czeki, ufundowane przez Gminę Niedrzwica Duża i Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej, natomiast nagrody książkowe zakupiły Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność i Fundacja Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie.
 
Tegoroczny festiwal rozpoczęła "Rota", którą na trąbce zagrał szóstoklasista ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej Franciszek Drążkowski oraz krótki koncert piosenek żołnierskich w wykonaniu przedstawicieli Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
 
 
Gośćmi imprezy byli: Dariusz Gajo i Ryszard Golec z Zarządu Powiatu w Lublinie, Bożena Niezgoda i Marcin Pastuszak z Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, Władysław Wójcik, Jan Busiewicz oraz Państwo Janina i Marian Sobczykowie ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes Związku Inwalidów Wojennych Eugeniusz Wójtowicz, prezes Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie Józef Adamski, Teresa Misiuk z Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, prezes Stowarzyszenia CIS w Krężnicy Jarej Krystyna Roman, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej Izabela Mazurek, a także Wojciech Kanadys reprezentujący Radio Lublin, dyrektorzy szkół, radni z gminy Niedrzwica Duża i mieszkańcy Krężnicy Jarej.
Powrót