Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Warto być najlepszym

29-03-2012

Podczas ostatniej sesji Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Sławomir Zygo wręczyli uczniom, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce i sporcie sypendia. Jest to wyróżnienie dla uczniów, którzy juz teraz kreują swoją rzeczywistość będąc przykładem dla kolegów.

Lista uczniów, którym zostało przyznane „Stypendium Starosty Lubelskiego” na II semestr roku szkolnego 2011/2012 za wyniki w nauce.

  1.      Paweł Gruszczyk uczeń klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,

2.      Aleksandra Izabela Wielgus uczennica klasy III a Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

3.      Wioleta Wiśniewska uczennica klasy III dl Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,

4.      Piotr Gozdal uczeń klasy III b Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

5.      Mateusz Drozda uczeń klasy III Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej,

6.      Natalia Jeżewska uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,

7.      Aleksandra Jaskółka uczennica klasy IV Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,

8.      Tomasz Maj uczeń klasy IV Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,

9.      Kacper Ładziak uczeń klasy II Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach,

10.  Iwona Siwiec uczennica klasy III at Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.

 

Lista uczniów, którym zostało przyznane „Stypendium Starosty Lubelskiego” na II semestr roku szkolnego 2011/2012 za osiągnięcia sportowe.

  1.     Karol Błaziński uczeń klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy- klasa mistrzowska,

2.     Sebastian Bartoszek uczeń klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy- klasa mistrzowska,

3.     Bartłomiej Stanisławek uczeń klasy II ab Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – II klasa sportowa,

4.     Paweł Jośko uczeń klasy II Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – II klasa sportowa,

5.     Paweł Kozieł uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli - II klasa sportowa,

6.     Marlena Polakowska uczennica klasy I Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach – I klasa sportowa,

7.     Mateusz Mazur uczeń klasy IV Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach – II klasa sportowa,

8.     Krystian Piłat uczeń klasy III Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach – II klasa sportowa,

9.     Grzegorz Matraszek uczeń klasy III Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach – II klasa sportowa.

Lista uczniów, którym zostało przyznane „Stypendium Starosty Lubelskiego” na II semestr roku szkolnego 2011/2012 za wyniki w nauce.

 

1.      Paweł Gruszczyk uczeń klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,

2.      Aleksandra Izabela Wielgus uczennica klasy III a Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

3.      Wioleta Wiśniewska uczennica klasy III dl Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,

4.      Piotr Gozdal uczeń klasy III b Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

5.      Mateusz Drozda uczeń klasy III Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej,

6.      Natalia Jeżewska uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,

7.      Aleksandra Jaskółka uczennica klasy IV Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,

8.      Tomasz Maj uczeń klasy IV Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,

9.      Kacper Ładziak uczeń klasy II Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach,

Lista uczniów, którym zostało przyznane „Stypendium Starosty Lubelskiego” na II semestr roku szkolnego 2011/2012 za wyniki w nauce.

 

 1. 1.      Paweł Gruszczyk uczeń klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
 2. 2.      Aleksandra Izabela Wielgus uczennica klasy III a Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 3. 3.      Wioleta Wiśniewska uczennica klasy III dl Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
 4. 4.      Piotr Gozdal uczeń klasy III b Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 5. 5.      Mateusz Drozda uczeń klasy III Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej,
 6. 6.      Natalia Jeżewska uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
 7. 7.      Aleksandra Jaskółka uczennica klasy IV Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
 8. 8.      Tomasz Maj uczeń klasy IV Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,
 9. 9.      Kacper Ładziak uczeń klasy II Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach,

10.  Iwona Siwiec uczennica klasy III at Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.

Lista uczniów, którym zostało przyznane „Stypendium Starosty Lubelskiego” na II semestr roku szkolnego 2011/2012 za wyniki w nauce.

 

 1. 1.      Paweł Gruszczyk uczeń klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
 2. 2.      Aleksandra Izabela Wielgus uczennica klasy III a Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 3. 3.      Wioleta Wiśniewska uczennica klasy III dl Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
 4. 4.      Piotr Gozdal uczeń klasy III b Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 5. 5.      Mateusz Drozda uczeń klasy III Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej,
 6. 6.      Natalia Jeżewska uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
 7. 7.      Aleksandra Jaskółka uczennica klasy IV Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
 8. 8.      Tomasz Maj uczeń klasy IV Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,
 9. 9.      Kacper Ładziak uczeń klasy II Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach,

10.  Iwona Siwiec uczennica klasy III at Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.

10.  Iwona Siwiec uczennica klasy III at Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.

Powrót