Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Warsztaty przyrodnicze w ZS w Bełżycach

31-10-2016

28 października 2016 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach odbyły się warsztaty przyrodnicze dla gimnazjalistów. Rozpoczęcie zapoczątkowane zostało wykładem prof. dr hab. inż. Leszka Jaroszewicza z Wojskowej Akademii Technicznej – „Sejsmografy światłowodowe – wykrywanie i rejestracja zjawisk rotacyjnych w trakcie trzęsień ziemi”. Później dr P. Mergo przedstawił ofertę dydaktyczną Wydziału Chemii UMCS. Następnie uczniowie podzieleni na grupy obejrzeli trzy kolejne moduły warsztatów.

Moduł biologiczno- chemiczny – przygotowany został przez uczniów klasy 3al i 3bl: M.Karwowską, A. Janczarek, K. Toruń i M. Kamińskiego pod opieką mgr A. Biernackiej i mgr A. Plak. Uczniowie przedstawili prezentację „Jak słyszymy”. Uczestnicy warsztatów  poznali drogę przechodzenia fal dźwiękowych w uchu, dowiedzieli się także, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma nadmierny hałas. Na koniec wzięli udział w mini-konkursie na temat budowy i funkcjonowania ucha. Zaprezentowano również przykłady reakcji chemicznych, którym towarzyszą efekty dźwiękowe np.: spalanie wodoru i acetylenu. Wzbudziło to zachwyt uczestników warsztatów.

Moduł geograficzny – uczniowie obejrzeli prezentację na temat  trzęsień ziemi przygotowaną przez uczennice klasy III al Klaudię Ceglarz i Klaudię Dudek pod opieką merytoryczną mgr W. Kołtuniewicz i wzięli udział w konkursie wiedzy o trzęsieniach ziemi.

Moduł z fizyki – przygotowali uczniowie kl. 2a,2b i 3a pod kierunkiem mgr M. Mergo. W trakcie tej części warsztatów uczniowie mieli możliwość zobaczenia doświadczeń dotyczących fal i drgań: dyfrakcję i interferencję fal na wodzie, rezonansu akustycznego wytworzonego za pomocą kamertonów. Największym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia: „grające kieliszki” oraz  „tańcząca świeczka”. Uczniowie gimnazjum samodzielnie  wytwarzali „falę na sznurze”.

Na zakończenie warsztatów odbył się mini- konkurs matematyczno- fizyczny przeprowadzony przez uczniów klasy 3b pod kierunkiem mgr M. Dubil. Gimnazjaliści mogli sprawdzić poziom swojej wiedzy na temat fal, dźwięków i drgań oraz wykazać  się umiejętnością  szybkiego przeliczania jednostek i wykonywania obliczeń matematycznych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

                                                                                         

Powrót