Aktualności

Zdjęcie Artykułu

W tym wyjątkowym Dniu Edukacji Narodowej...

14-10-2016

Dzień Edukacji Narodowej jest doniosłym świętem Nauczycieli, Wychowawców oraz Pracowników Oświaty. Jest czasem serdecznych życzeń, miłych spotkań i uroczystości, ale także okazją do refleksji i podsumowań.

W tym ważnym dniu, wszystkim pedagogom składam wyrazy wdzięczności i uznania za codzienny wysiłek wkładany w edukację młodzieży, w kształtowanie ich umiejętności, ale także postaw moralnych, systemu wartości i poszanowania tradycji.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składam serdeczne podziękowania za tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi naukowemu i osobistemu uczniów, za krzewienie w nich kultury dialogu i szacunku do drugiego człowieka. Niech ich postępy i dokonania będą dla Państwa nagrodą za cierpliwość, zaangażowanie i serce włożone w nauczanie.

Życzę Państwu powodzenia w codziennej pracy, spełnienia aspiracji zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia szczęścia, poczucia satysfakcji oraz wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń  osobistych, społecznych i zawodowych.

Życzę Państwu wiele zdrowia i życzliwości wokół oraz optymizmu w zmaganiach z codziennością.

Starosta Lubelski – Paweł Pikula

Powrót