Aktualności

Zdjęcie Artykułu

W poszukiwaniu siebie… Podsumowanie projektu

06-03-2018

W dniu 28 lutego w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt naukowo-społeczny pt. „W poszukiwaniu siebie. Arteterapia jako narzędzie wsparcia w rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Założenia projektowe realizowane były od września 2017 r. do lutego 2018 r. i obejmowały głównie warsztaty arteterapii  dla  osób niepełnosprawnych. Stosowano nowatorskie metody i formy pracy oraz techniki (malarstwo: malowanie na tkaninie i szkle, malarstwo sztalugowe-akryl, malowanie pastelami i piórkiem; ceramika: technika wałeczków, łączenie gliny, wykorzystanie odcisków naturalnych, szkliwienie biskwitów szkliwami proszkowymi). W ramach projektu  odbyły się także szkolenia dla rodziców, studentów KUL i pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego, wystawy tematyczne w Lublinie, Bełżycach, Radawcu i Matczynie. Opracowano autorskie programy „Aktywnie w domu” i „Wydobyć więcej” zawierające  propozycje praktycznych ćwiczeń do pracy dla rodziców i terapeutów.
 
Celem projektu  było zwiększenie poziomu uspołecznienia, poczucia własnej wartości i satysfakcji osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie wykluczeniu i stygmatyzacji; zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym; zwiększenie świadomości wychowawców oraz rodziców i otoczenia lokalnego co do możliwości, potrzeb i zainteresowań osób niepełnosprawnych; wzrost kompetencji  rodziców, wychowawców i studentów w zakresie aktywnej organizacji czasu osoby niepełnosprawnej. Partnerami projektu byli: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań w Radawczyku Drugim, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, a realizatorem Fundacja Rozwoju KUL dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU”.
 
   W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy i pracownicy placówek działających na terenie powiatu lubelskiego w obszarze pomocy społecznej i oświaty, przedstawiciele środowiska akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu w Koszycach. Było nam niezmiernie miło gościć również przyjaciół Ośrodka oraz rodziny osób niepełnosprawnych. Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin.
 
Konferencję otworzyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Aneta Łońska, która w ciepłych słowach mówiła o znaczeniu i wzajemnych korzyściach płynących ze  współpracy instytucji pomocowych z placówkami oświatowymi, uczelniami wyższymi i środowiskiem akademickim.
 
W dalszej części odczytano wykład ks. dr hab. Witolda Janochy, prof. KUL pt. „Alternatywne metody rehabilitacji w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Kompensacja i pobudzanie uśpionych aktywności”. Następnie głos zabrała dr Katarzyna Zielińska-Król z Instytutu  Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, wygłaszając wykład pt. „W poszukiwaniu siebie. Znaczenie arteterapii w procesie uspołeczniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawienie wyników badań”. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy także gości z zagranicy. Dr Michaela Sulova z Katolickiego Uniwersytetu w Koszycach mówiła o arteterapii w pracy socjalnej z osobami chorymi psychicznie na Słowacji.
 
Swoje refleksje na temat pracy, wrażeń, odczuć i obserwacji podczas wspólnych warsztatów z uczestnikami Ośrodka Wsparcia przekazały słuchaczom: Pani Agnieszka Wróblewska (prezes Stowarzyszenia Pracownia Twórczych Działań), Pani Marcelina Sitarz i Pani Monika Jasińska (pracownicy OW).Wzruszające słowa wdzięczności usłyszeliśmy od rodziców osób niepełnosprawnych. Pani Janina Maj i Pani Elżbieta Bisak w sposób ujmujący wyraziły swoje zadowolenie z przebiegu i efektów projektu, który miał znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania społecznego ich dzieci. Głos zabrali również uczestnicy zajęć: Pani Alicja Baran, Pani Monika Mazurek, Pani Małgorzata Maj i Pan Zbigniew Lisica. Były podziękowania, uściski i kwiaty.
 
Na zakończenie konferencji wyświetlono prezentację multimedialną przedstawiającą całość wykonanych zadań projektowych. Autorem prezentacji był Pan Sławomir Nita (pracownik OW), który na bieżąco, przez okres 6 miesięcy, dokumentował pracę uczestników w postaci filmów i zdjęć. Goście spotkania mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych powstałych podczas  warsztatów. Obrazy, lustra, ceramika zachwycały kolorami, estetyką i pomysłowością wykonania.
Powrót