Aktualności

Zdjęcie Artykułu

VIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

20-04-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lubelskiego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 680/8 o pow. 0,1351 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawa Miasto jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa.
 9. Podjęcie uchwały w  sprawie powołania oraz składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14.  Sprawy bieżące.
 15.  Zamknięcie sesji.   
Powrót