Aktualności

Zdjęcie Artykułu

VII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

13-03-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 marca 2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie  Powiatu Lubelskiego za 2014 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2014.
 8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2014.
 9. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie za rok 2014
  •    analiza rynku pracy w powiecie lubelskim,
  •    informacja o działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 11. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie z działalności za rok 2014.
 12. Przedstawienie planowanej organizacji roku szkolnego 2015/16 w szkołach i placówkach oświatowych powiatu lubelskiego (prezentacja).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące. 
 18. Zamknięcie sesji.   
Powrót