Aktualności

Zdjęcie Artykułu

VI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

21-02-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. przez Starostę Lubelskiego.
 12. Prezentacja dotycząca „Systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” (projekt realizowany w partnerstwie z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji.   
Powrót