Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Uwarunkowania współpracy przy nowoczesnych centrach edukacji zawodowej

26-05-2014

21 maja br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego podczas, którego omówiono koncepcję wspólnego systemowego projektu rozwoju szkolnictwa zawodowego powiatów województwa lubelskiego pt. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich”.

W spotkaniu wzięła udział Wicekurator Oświaty Pani Anna Dudek – Janiszewska oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pani Aneta Pieczykolan - Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Pani Katarzyna Bryda – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu oraz Pani Dorota Skwarek - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: Pan Kazimierz Stocki – Wicedyrektor oraz Pan Grzegorz Goch - Kierownik ds. badań i analiz.
 
Wśród zaproszonych prelegatów byli również przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego, którzy omówili zrealizowany projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Pani Jolanta Kabata z Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Małgorzata Iwańska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz Przedstawiciele Cube.ITG S.A. Wrocław – wykonawcy projektu, podzielili się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas realizacji projektu. Przedstawili m.in. sposób wyboru priorytetowych zawodów dla rozwoju regionu, metodykę doboru szkół, pracowni i wyposażenia oraz odpowiedzieli na wszystkie pytania uczestników konwentu.
 
Pan Grzegorz Goch zaprezentował rezultaty projektów „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy” i „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”, które pokazują zapotrzebowanie na zawody w województwie lubelskim, losy absolwentów szkół zawodowych oraz oczekiwania pracodawców wobec absolwentów (więcej informacji na stronie www.wirtualnydoradca.wup.lublin.pl. Zmiany zachodzące na rynku pracy stawiają przed szkolnictwem zawodowym wymagania znacznie większego dostosowania kształcenia młodzieży do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Sprawny, nowoczesny i dostępny system kształcenia zawodowego, który powstanie w wyniku realizacji wspólnego projektu powiatów, jest odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed edukacją zawodową.
 
Powrót