Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Uwaga! Konkursy!

17-12-2012

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” zaprasza osoby mieszkające na obszarze LGD „Kraina Wokół Lublina” do udziału w konkursach:

- „Moja miejscowość w dawnych opowieściach” skierowanym dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz uczniów gimnazjów. Prace konkursowe można składać od 2 stycznia do 10 marca 2013 roku w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie. Wraz z pracą konkursową uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia „Formularza zgłoszeniowego”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2013 roku.

- „Nasze tradycje, obrzędy i obyczaje” skierowanym do osób, które ukończyły 18 lat. Prace na konkurs można składać od 2 stycznia do 10 marca 2013 roku w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie. Wraz z pracą konkursową uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia „Formularza zgłoszeniowego”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2013 roku.

 
Opracował: Tomasz Banaszek, Wydział Organizacyjny
Powrót