Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Umowy na e-administrację podpisane

06-03-2014

Przedstawiciele Powiatu Lubelskiego oraz 10 samorządów gminnych podpisali w czwartek 6 marca umowy w sprawie realizacji projektu e-administracja. Dzięki temu obieg dokumentów między samorządami będzie szybszy, łatwiejszy i tańszy.

Samorządy ograniczają do minimum wymianę "papierowej" korespondencji między sobą od wielu lat. Realizacja wspólnego projektu pozwoli na jeszcze większe wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów, w tym bardziej powszechne świadczenie usług za pomocą platformy e-PUAP. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. szkolenia pracowników, a także dostosowanie oprogramowania i sprzętu do lepszego wykorzystania zasobów, którymi dysponują partnerzy projektu.
 
W ramach projektu zostaną też uruchomione punkty potwierdzania tak zwanego profilu zaufanego oraz wdrożone systemy informatyczne, umożliwiające szersze świadczenie e-usług. - Środki z Unii Europejskiej na ten cel już są przyznane, a umowa o ich przekazaniu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest podpisana. Teraz przygotowujemy przetargi i rozpoczynamy realizację - mówi starosta lubelski Paweł Pikula.
 
Szacunkowa wartość projektu pod nazwą "E- administracja w powiecie lubelskim" to 3 miliony 124 tysiące złotych. Unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wyniesie 85 procent.
Wszystkie przedsięwzięcia mają być zrealizowane do czerwca przyszłego roku.
Liderem projektu jest Powiat Lubelski, a jego partnerami gminy: Bełżyce, Borzechów. Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Strzyżewice, Wólka i Zakrzew.
Powrót