Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Umowy na dofinansowanie zakupu samochodów podpisane

18-07-2017

W dniu 17 lipca zostały zawarte umowy o dofinansowanie zakupu samochodów typu bus i autobus dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Umowa została zawarta pomiędzy  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Jerzego Dębskiego i Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną - Iwonę Osmałek oraz Powiatem Lubelskim reprezentowanym przez Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę oraz Wicestarostę – Roberta Wójcika. Dofinansowaniem objęto projekty:  „Mobilna Bystrzyca – SOSW w Bystrzycy” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy w kwocie 66 000,00 zł oraz „Dojedziemy wszędzie – ŚDS Bychawa” dla Gminy Bychawa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie w kwocie 85 000,00 zł.

 
Powrót