Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Umowa o dofinansowanie zakupu samochodu- podpisana!!!

26-09-2017

W dniu 20 września br. została zawarta umowa o dofinansowanie zakupu samochodu typu autobus dostosowany do przewozu 17 osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Lubelskim reprezentowanym przez Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę oraz Członka Zarządu Dariusza Gajo a Gminą Bychawa reprezentowaną przez Burmistrza Janusza Urbana. Dofinansowaniem objęto projekt: „Dojedziemy wszędzie – ŚDS Bychawa” na rzecz Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Bychawie w kwocie 85 000,00 zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powrót