Aktualności

Zdjęcie Artykułu

UMCS z powiatem i jego szkołami

17-05-2013

Powiat Lubelski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oficjalnie rozpoczynają współpracę. W czwartek 16 maja, podczas konferencji w Starostwie Powiatowym, przedstawiciele uczelni podpisali porozumienie w tej sprawie z samorządem powiatowym i dwiema szkołami ponadgimnazjalnymi.

Formuła współpracy między powiatem a uczelnią jest bardzo szeroka. Samorząd chce na przykład bardziej otworzyć się na praktyki i staże dla studentów oraz absolwentów UMCS, szczególnie prawa, administracji czy kierunków ekonomicznych. Promocja uczelni wśród uczniów i absolwentów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych będzie się odbywać poprzez m.in. ich udział w otwartych wykładach i pokazach, organizowanych przez UMCS. - Nasza współpraca może dotyczyć także przygotowywania przez studentów czy pracowników uczelni opracowań i ekspertyz dla potrzeb naszej bieżącej działalności - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej starosta lubelski Paweł Pikula. P owiat zamierza też, być może w formie konkursu, inspirować do pisania prac magisterskich czy innych opracowań naukowych, które dotyczyłyby samorządu i które ten w przyszłości mógłby wykorzystać na przykład do promocji. Paweł Pikula zastrzega, że kontakty nie muszą się ograniczać wyłącznie do kierunków prawniczych, administracyjnych czy ekonomicznych. - Można w nią włączyć także studentów kierunków artystycznych, którzy mogliby wykonywać dla nas na przykład różnego rodzaju wizualizacje, grafiki, a nawet elementy wystroju wnętrz w obiektach, które należą do powiatu - dodaje starosta lubelski.

- Pierwszymi dwiema szkołami powiatowymi, które UMCS objął swoim patronatem, są Zespół Szkół im. M. Kopernika Bełżycach i Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Wybór tych placówek nie był przypadkowy, ponieważ w obydwu przeważającą formą kształcenia jest liceum ogólnokształcące, skąd rekrutuje się znaczna część kandydatów na studia. Podpisane w czwartek porozumienia nie oznaczają, że wymienione szkoły dopiero rozpoczną współpracę z lubelską uczelnią. Na przykład placówka z Bełżyc ma takie kontakty od kilku lat, ale do tej pory dotyczyły one poszczególnych wydziałów. Teraz ta współpraca została sformalizowana i rozszerzona na całą uczelnię. Starosta lubelski nie wyklucza, że w przyszłości do wymienionych placówek dołączą inne szkoły powiatowe, ale przyznaje, że ze względu na profil kształcenia, bardziej uzasadnione byłoby nawiązanie podobnych kontaktów także z uczelniami technicznymi czy rolniczymi. Paweł Pikula ma nadzieję, że władze tych uczelni pójdą śladem UMCS i również będą zainteresowane tego typu współpracą.

Wiecej: www.ias24.eu

Powrót