Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Uhonorowanie lekarzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

29-06-2020

Podczas czwartkowej Absolutoryjnej Sesji Rady Powiatu w Lublinie Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie - Krzysztof Chmielik, Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń oraz Wicestarosta - Andrzej Chrząstowski uhonorowali pamiątkowymi grawerami lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

Podczas Absolutoryjnej Sesji Rady Powiatu w Lublinie, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie - Krzysztof Chmielik, Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń oraz Wicestarosta - Andrzej Chrząstowski uhonorowali pamiątkowymi grawerami lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w osobie Pani lek. med. Edyty Rybak specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz lek. med. Pana Waldemara Kwiatkowskiego specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, którzy z narażeniem zdrowia i życia zajmowali się pierwszym w województwie lubelskim pacjentem chorym na COVID 19.

Uhonorowani wykazywali się wielką empatią, oddaniem i poświęceniem przy wykonaniu swoich obowiązków zawodowych. Pani Doktor Edyta Rybak przez 3 doby, bez wsparcia innego lekarza anestezjologa, leczyła i utrzymywała funkcje życiowe pacjenta ,,0” do momentu przekazania go do szpitala w Lublinie posiadającego oddział zakaźny z intensywną terapią.

Jeszcze raz przesyłamy podziękowania do całego Zespołu!

Na zdjęciu Starosta Lubelski Zdzisław Antoń wręcza pamiątkową tabllicę z podziekowaniami Pani dr Rybak.

Na zdjęciu znajduje się Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, dr Rybak oraz dr Kwiatkowski

Na zdjęciu uwieczniono moment wręczania kwiatów przez Władze Powiatu zasłużonym lekarzom

Na zdjęciu znajdują się uhonorowani lekarze na tle Rady Powiatu

Na zdjęciu znajdują się (od lewej) Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chmielik, dr Rybak, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, dr Kwiatkowski, Wicestarosta Lubelski- Andrzej Chrząstowski

 

Powrót