Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Tytuł doktora honoris causa dla byłego przewodniczącego rady powiatu

30-11-2016

14 listopada 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. dr. h.c. multi Zygmuntowi Litwińczukowi w uznaniu za wybitne osiągnięcia i ogromny dorobek we wszystkich obszarach podejmowanej działalności.

Było to trzecie tego typu wyróżnienie, które otrzymał profesor: pierwsze nadano mu uchwałą Senatu Akademii Podlaskiej w Siedlcach z dnia 27 lutego 2008 r., drugie – uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 r., który obdarzył go tym zaszczytnym tytułem za „całokształt badań dotyczących mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, a w szczególności restytucję rasy białogrzbietej w Polsce”.

Profesor Zygmunt Litwińczuk należy do czołowych specjalistów z zakresu hodowli bydła w kraju i za granicą. W czasie swojej pracy naukowej opublikował ponad 620 różnych pozycji, w tym ponad 300 oryginalnych prac twórczych i ponad 20 monografii i podręczników.

Za swoją działalność został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. 4 nagrodami Ministra Nauki, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 1998–2002 profesor Zygmunt Litwińczuk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 2002–2006 przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie.

Profesor Zygmunt Litwińczuk jest rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016–2020.

Powrót