Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Trwają prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2021-2030

25-10-2019

23 października w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe dla przedstawicieli gmin z terenu powiatu lubelskiego.

Spotkanie prowadzone przez ekspertów Regionalnego Centrum Kompetencji w Lublinie miało na celu zaprezentowanie zintegrowanego podejścia terytorialnego na lata 2020-2030.
 
Spotkanie zorganizowano w związku z podjęciem przez Powiat Lubelski prac przygotowawczych do opracowania dokumentu planistycznego pn. „Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2021-2030”. Treść dokumentu opracowywanego we współpracy z gminami będzie integrowana z równocześnie budowanymi strategiami dla Województwa Lubelskiego, Miasta Lublin oraz Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Taka metodologia jest wymagana i zbieżna z założeniami Komisji Europejskiej, obowiązującymi w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

 

Powrót