Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Trwa remont drogi powiatowej w Gminie Jastków

09-08-2019

Drogowcy prowadzą prace remontowe odcinka byłej drogi krajowej nr 12, obecnie drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin, w miejscowościach Piotrawin i Panieńszczyzna.

Inwestycja zakłada likwidację osuwiska, kompleksową przebudowę zdegradowanego odcinka drogi, w tym wzmocnienie podłoża i korpusu drogowego, wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni i chodnika na odcinku od skrzyżowania do kapliczki oraz odpowiednie wykończenie drogi wraz z urządzeniem bezpieczeństwa ruchu. Planowane zakończenie robót to koniec października 2019 r.
 
Powiat Lubelski otrzymał na ten cel dotację w kwocie 6 mln 714 tys. zł z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Powrót