Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szwajcarskie wsparcie na pomoc i opiekę

21-08-2012

Powiat Lubelski będzie się starać o pieniądze na podniesienie jakości usług, świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do wykorzystania w całym województwie jest ponad 6 milionów franków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Domy pomocy będą mogły otrzymać nawet do 2 milionów złotych, a placówki opiekuńczo-wychowawcze, takie jak domy dziecka, mogą liczyć na dotację w wysokości około 1 miliona. Wśród ośrodków, które mogą skorzystać z tej formy wsparcia w powiecie lubelskim, jest Dom Pomocy Społecznej w Matczynie.
- Gdybyśmy otrzymali te środki moglibyśmy docieplić część budynku, oddaną do użytku w latach 90-tych ubiegłego wieku, przebudować pomieszczenia, służące mieszkańcom oraz zakupić nowoczesny sprzęt do terapii - mówi dyrektor DPS w Matczynie Eliza Pielacha. Pieniądze ze Szwajcarii mogłyby zostać wykorzystane także na szkolenia i studia podyplomowe dla personelu terapeutyczno-opiekuńczego. Wszystko po to, by podnieść kwalifikacje szczególnie tych osób, które pracują bezpośrednio z mieszkańcami i przede wszystkim poprawić warunki życia podopiecznych. Powiat Lubelski zamierza ubiegać się o przyznanie dotacji także dla Domu Dziecka w Przybysławicach. Obydwa wnioski o dofinansowanie mają być złożone jeszcze w tym miesiącu.
Eliza Pielacha przyznaje, że konkurencja będzie bardzo duża, ponieważ jest to szansa na otrzymanie znacznych pieniędzy przy stosunkowo niewielkim, bo zaledwie 15-procentowym, wkładzie własnym. Dyrektor DPS-u w Matczynie wierzy jednak, że wśród ośrodków, obdarowanych tym wsparciem, będą placówki z powiatu lubelskiego. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Szwajcarię Polsce i dziewięciu innym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Jego celem jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski, pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabiej rozwiniętymi. Ze szwajcarskich dotacji mogą korzystać województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie. Instytucjami realizującymi program na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu są regionalne ośrodki polityki społecznej, a w województwie świętokrzyskim - urząd wojewódzki. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku.
Powrót