Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szwajcarskie pieniądze na rozwój przedsiębiorczości na Szlaku JIIIS

03-08-2012

Partnerstwo gmin Szlaku Jana III Sobieskiego (Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Spiczyn, Wólka, Gorzków) przystąpiło do realizacji programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i potencjały, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, chcące założyć działalność gospodarczą, istniejące podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu 6 gmin Partnerstwa. Warunkiem niezbędnym jest dostosowanie produktów i usług do koncepcji Szlaku Jana III Sobieskiego.

Na program składa się 5 połączonych ze sobą projektów realizowanych przez zespoły specjalistów:

  1. Zespół Wsparcia Przedsiębiorczości im. Jana III Sobieskiego (Gmina Mełgiew)
  2. Zespół Think-Tank im. Jana III Sobieskiego (Gmina Spiczyn)
  3. Zespół Szkoleniowo-Doradczy im. Jana III Sobieskiego (Gmina Wólka)
  4. Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego (Gmina Rybczewice)
  5. Zespół Prawno-Certyfikujący im. Jana III Sobieskiego (Gmina Piaski)

Program jest wdrażany w oparciu o najlepsze praktyki w dziedzinie budowy Europejskich Szlaków Dziedzictwa Kulturowego a jednocześnie inicjuje nowe autorskie rozwiązania.

Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 5 731 058 CHF

Wartość dofinansowania ze środków Swiss Contribution : 5 284 955 CHF

 Wsparcie dla Programu stanowią również projekty realizowane od początku bieżącego roku, tj. „Tarcza Sobieskiego”- projekt dotyczący podniesienia roli organizacji pozarządowych na Szlaku JIIIS (projekt współfinansowany przez Unię Europejką w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego), oraz „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”- projekt wprowadza na terenie 3 województw Polski Wschodniej m.in. Kartę Turysty Szlaku JIIIS (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej).

 

Zespół Promocji Szlaku Jana III Sobieskiego

 

Powrót