Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szwajcarska dotacja dla DPS w Matczynie

21-03-2013

Powiat Lubelski otrzyma ze Szwajcarii pieniądze na podniesienie jakości usług, świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.

Wniosek o dofinansowanie znalazł się na wysokim siódmym miejscu listy rankingowej, ogłoszonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. DPS w Matczynie dostanie około 2 milionów złotych z ponad 6 milionów franków przeznaczonych na województwo lubelskie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.Placówka zamierza je przeznaczyć na remont części budynku, oddanej do użytku w latach 90-tych ubiegłego wieku, przebudowę pomieszczeń służących mieszkańcom oraz zakup nowoczesnego sprzętu do terapii. Pieniądze pozwolą na pokrycie 85 procent wszystkich kosztów, resztę zapewni samorząd powiatowy, który jest organem prowadzącym dom pomocy w Matczynie. Dyrektor DPS-u Eliza Pielacha nie ukrywa, że bardzo się cieszy z decyzji o przyznaniu dotacji, ponieważ bez niej realizacja wielu pomysłów byłaby niemożliwa lub bardzo trudna. - Chcemy na przykład w pomieszczeniach zaadaptowanych po pralni urządzić zaplecze rekreacyjno-sportowe ze ścianką wspinaczkową i siłownią, a także salę multimedialną, pracownię komputerową oraz miejsce okolicznościowych spotkań i uroczystości, które na razie muszą się odbywać na korytarzu - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej dyrektor Pielacha. Jej zdaniem takie wykorzystanie przebudowanych pomieszczeń jest szczególnie uzasadnione, ponieważ wśród podopiecznych DPS-u są osoby sprawne fizycznie, które bardzo chętnie będą korzystać z nowych rozwiązań.
 
Poważnym wyzwaniem będzie też modernizacja budynku, który stoi na bardzo podmokłym terenie, z wodami gruntowymi już na poziomie zaledwie około 80 centymetrów. - To powoduje, że w takich okresach jak obecny przełom zimy i wiosny w głębokich piwnicach wybija woda, co uniemożliwia racjonalne ich wykorzystanie. Chcemy zabezpieczyć ściany łącznie z fundamentami - dodaje Eliza Pielacha. Ponadto w planach jest też zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym przebudowa alejek spacerowych oraz modernizacja łazienek w poszczególnych oddziałach, które wprawdzie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale dyrekcja domu pomocy chce poprawić ich funkcjonalność. Pieniądze ze Szwajcarii zostaną też wykorzystane na szkolenia i studia podyplomowe dla personelu. Wezmą w nich udział wszyscy pracownicy, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcami DPS-u, od opiekunów, terapeutów i pielęgniarek, po pokojowe czy pracowników socjalnych, którzy dzięki temu podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i będą jeszcze lepiej przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Umowa o przekazaniu dotacji ma być podpisana w najbliższych tygodniach. Potem powiat ogłosi przetargi na wykonanie robót i dostawę wyposażenia. Pierwotnie zakładano, że projekt będzie realizowany od stycznia bieżącego roku do końca 2014, ale ze względu na późniejsze rozstrzygnięcie konkursu, termin ten może zostać przesunięty.
Powrót