Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkoły z uniwersytetem

15-05-2013

Współpraca Powiatu Lubelskiego z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Podczas konferencji, która w czwartek 16 maja o 10.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lublinie, list intencyjny w tej sprawie podpiszą starosta lubelski i rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

 Tego samego dnia porozumienia o współpracy z lubelską uczelnią podpiszą pierwsze dwie szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski. UMCS obejmie swoim patronatem Zespół Szkół im. M. Kopernika Bełżycach i Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. To dwie największe szkoły powiatowe, w których przeważającą formą kształcenia jest liceum ogólnokształcące. Właśnie z myślą o jego absolwentach, którzy powinni być zainteresowani kontynuowaniem nauki na wyższych uczelniach, powiat chce współpracować z uniwersytetem. Ponadto, podczas czwartkowej konferencji, w której udział zapowiedzieli także dyrektorzy innych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz burmistrzowie, wójtowie, radni z Komisji Edukacji Rady Powiatu, przedstawiciele uniwersytetu przedstawią szerszą ofertę współpracy z placówkami oświatowymi różnych szczebli i samorządami. Uczelnia proponuje m.in. możliwość tworzenia na terenie gmin filii zamiejscowych Uniwersytetu Dziecięcego, studia wyższe i doktoranckie oraz studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla pracowników jednostek samorządowych.

Więcej: www.ias24.eu
Powrót