Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkoły Dobrych Umiejętności

27-03-2013

Projekt realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  Główny cel projektu – podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zwiększające szanse 900 uczniów do zatrudnienia na rynku pracy przez wdrożenie programów rozwojowych w 15 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego do 30.06.2015 r.

Powrót