Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkolnictwo ponadgimnazjalne – sposób na przyszłość i sukces młodego pokolenia

14-04-2014

„Szkolnictwo ponadgimnazjalne – sposób na przyszłość i sukces młodego pokolenia” – na ten temat dnia 10 kwietnia br. dyskutowali uczestnicy konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Spotkanie zainaugurował Pan Paweł Pikula, Starosta Lubelski.

W konferencji wzięli udział wójtowie i burmistrzowie oraz dyrektorzy gimnazjów z powiatu lubelskiego oraz powiatów ościennych, z których uczniowie mogą być zainteresowani ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 
Uczestniczący w dyskusji Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Babisz, w trakcie wystąpienia starał się odpowiedzieć na ważne pytanie pojawiające się w życiu każdego młodego człowieka – „Gimnazjum i co dalej?” Poruszył także kwestię kryteriów wyboru szkół ponadgimnazjalnych, podkreślając ważną rolę w procesie kształcenia szkół z terenu powiatu lubelskiego ze względu na bogate doświadczenie edukacyjne naszych placówek oświatowych.
 
Pani Agnieszka Postępska, prelegent Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, poruszyła aspekt doradztwa zawodowego jako istotnego komponentu pomocnego w wyborze odpowiedniej szkoły, a tym samym w dalszym procesie kształcenia związanym z konkretnym zawodem.
Dariusz Gajo, Członek Zarządu Powiatu w Lublinie, zaprezentował strukturę szkół na rok szkolny 2014/2015. W naszych szkołach będzie można kształcić się w liceum ogólnokształcącym w klasach z różnymi innowacjami pedagogicznymi, w technikum w 23 zawodach, w zasadniczej szkole zawodowej w 18 zawodach. Przedstawiając bogatą ofertę edukacyjną, zaprezentował atuty naszych szkół, którymi są: wykształcona kadra, bogata baza dydaktyczna i sportowa, wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego, bezpieczeństwo i zadowolenie uczniów. Oprócz wysokiej jakości nauczania, szkoły zapewniają dobrą i przyjazną atmosferę pracy, stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań, umiejętności i talentów poprzez umożliwienie uczestnictwa w różnorodnych kołach zainteresowań, licznych konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski odnoszą sukcesy w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach czy turniejach, także na szczeblu centralnym, uzyskują stypendia za wyniki osiągnięte w nauce i sporcie, mają możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych.
 
 
Szkoła ponadgimnazjalna to nie tylko teoria, to również praktyczna nauka zawodu. Radosław Janik, Prezes Spółdzielni Apis w Lublinie, zaakcentował jak ważna jest współpraca z pracodawcami w procesie kształcenia zawodowego młodzieży podkreślając, że lokalny rynek pracy potrzebuje osób z solidnym przygotowaniem zawodowym.
 
Podsumowując konferencję, Pan Mirosław Worobik zaprezentował bogate zaplecze dydaktyczne Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, której jest byłym wychowankiem, a obecnie – dyrektorem.
 
Podczas konferencji swoje propozycje przedstawiło osiem zespołów szkół pondgimnazjalnych: z Bełżyc, Bychawy, Niedrzwicy Dużej, Niemiec, Piotrowic i Pszczelej Woli. Z ich ofertą można się było zapoznać na specjalnych stoiskach i podczas pokazów. Samorządowcy i dyrektorzy gimnazjów mieli okazję zapoznać się między innymi z umiejętnościami uczniów kształcących się w danych szkołach.
 
Szczegółową ofertę wszystkich placówek można znaleźć na ich stronach internetowych oraz na stronie powiatu, który oferuje usługę – wirtualny spacer po każdej szkole. www.szkolypowiatlubelski.wkraj.pl
 
Powrót