Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkolenie z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

06-12-2014

W dniu 5 grudnia 2014 r. na terenie powiatu lubelskiego odbyło się zorganizowane przez Starostę Lubelskiego wyjazdowe szkolenie z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Uczestnikami szkolenia byli: Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Lublinie, przedstawiciele służb, inspekcji i straży powiatowych, osoby wchodzące w skład Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele urzędów miejskich i urzędów gmin z terenu powiatu. Starosta Lubelski osobiście otworzył szkolenie oraz przedstawił prelegentów, którymi byli:
 
Pani  Iwona CHLEBICKA-  Pełnomocnik  do spraw ochrony informacji niejawnych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
Pan Adam SKOWROŃSKI przedstawiciel firmy Ecoclima Serwis;
Pani Monika NOJEK przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rykach;
Pan Krzysztof STĘPNIAK przedstawicielKomendy MiejskiejPaństwowej Straży Pożarnejw Lublinie;
Pan Zbigniew Jakubczak – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
 
Szkolenie pokazało jak ważnym elementem działalności administracji publicznej są przedsięwzięcia podejmowane w celu poprawy kształcenia Kadry Kierowniczej i zespołów zadaniowych  wchodzących w skład stanowisk kierowania, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzenia zadań wynikających z planów zarządzania kryzysowego oraz planów operacyjnych funkcjonowania administracji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 
Udział w szkoleniu wzięło 60 osób.
 
Powrót