Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkolenie dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

19-05-2015

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się „Szkolenie dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Szkolenie otworzyli Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz Antoni Skrabucha – dyrektor LODR w Końskowoli. W swoim wystąpieniu podkreślili, jak ważną rolę odgrywają fundusze przekazywane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w procesie rozwoju wsi, gospodarstw rolniczych, infrastruktury. W dalszej części szkolenia przedstawione zostały poddziałania realizowane w ramach PROW, dotyczące m.in.: modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych, premii dla młodych rolników, dotacji na rolnictwo ekologiczne, czy też współpracy dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nim rolnicy, samorządowcy, sołtysi z terenu powiatu lubelskiego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priortety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. PROW 2014-2020 stanowi nową pulę środków w kwocie ponad 13,5 mld EURO do wykorzystania na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.   

Powrót