Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sypnęło śniegiem

02-12-2016

Rada Powiatu Lubelskiego uchwałą Nr III/13/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych, powołała jednostkę organizacyjną pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, powierzając mu wykonywanie spraw należących do właściwości powiatu z zakresu ustawy o drogach publicznych. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. administruje siecią 783,170 km dróg w tym 685,752 km dróg o nawierzchni twardej i 97,418 km dróg o nawierzchni gruntowej. W ciągach drogowych znajduje się 48 sztuk mostów.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych również leży w kwestii ZDP z siedzibą w Bełżycach. W związku z pojawieniem się pierwszych opadów śniegu i zbliżającym się okresem zimowym prezentujemy Państwu kilka przydatnych treści.

 W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę w wysokości 1 200 000 zł. Zarząd Dróg planuje również do 20 grudnia br. zakupić nową pługo-solarkę. Będzie to kolejny ze sprzętów, który wykorzystany zostanie do zimowego utrzymana dróg powiatowych. ZDP w Bełżycach dysponuje ponadto:  trzema odśnieżarkami wirnikowymi oraz unimog-iem (posypywarka + pług odśnieżny). Dodatkowo do dyspozycji ZDP pozostają także posypywarko – solarki, pługi, równiarki, ładowarki, koparko – ładowarki, spycharki oraz pojazdy do odśnieżania chodników, które zostają uruchamiane w razie potrzeby. 

Nie musimy się martwić również o zapasy mieszanki piaskowo-solnej do posypywania jezdni i chodników, gdyż ubiegły sezon zimowy pozwolił zaoszczędzić duże jej ilości, które będą wykorzystane w tym roku. 

Zarząd Dróg Powiatowych  w Lublinie z siedzibą w Bełżycach dysponuje trzema Obwodami Drogowymi, które obsługują 16 gmin. Poniżej prezentujemy obwody drogowe oraz numery telefonów kontaktowych, na które można dzwonić w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych:

  • •Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Bełżycach:
    •tel. kontaktowy: 81 517-22-07, 519 310 531
  • •Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie:
    • tel. kontaktowy: 81 566-02-60, 512 997 656
  • •Obwód Drogowy Nr 3 w Garbowie:
    •tel. kontaktowy: 81 501-80-51, 512 594 361

Każdy z obwodów obsługuje inne drogi. Wykaz poszczególnych dróg powiatowych z podziałem na obwody prezentujemy Państwu w poniższym pliku.

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na obwody

Wykaz dróg w poszczególnych gminach

 

Powrót