Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Święto Szkoły w ZS w Bełżycach

25-10-2016

We wtorek, 18 października obchodzono Święto Szkoły w ZS w Bełżycach, którego centralnym punktem było ślubowanie klas pierwszych złożone na sztandar szkoły.

W obecności m.in. Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli oraz innych zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, który w związku z przeprowadzoną reorganizacją szkół na terenie Bełżyc, będzie  elementem tradycji Kopernika. Społeczność szkolna miała również możliwość wyrazić wdzięczność Panu Piotrowi Brewczakowi, długoletniemu Przewodniczącemu Rady Rodziców, który w tym roku szkolnym zakończył pełnienie tej ważnej dla szkoły funkcji.
Powrót