Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Stypendia Starosty na nowy rok szkolny przyznane

21-11-2013

12 uczniów ze szkół powiatu lubelskiego otrzymało stypendia starosty. Ich uroczyste wręczenie odbyło się przed sesją Rady Powiatu w środę 20 listopada. Wyróżnienia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe są przyznawane od kilku lat w każdym semestrze. Za pracę w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 nagrodzono 10 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i 2 za osiągnięcia sportowe.

Stypendia naukowe otrzymali: Paulina Nakonieczna z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Katarzyna Dudka i Julita Kusy z Gimnazjum w Zespole Szkół im. księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, Maciej Ciaramaga z Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, Monika Pietrzak z Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, Joanna Bork z Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, Karolina Wiater z Technikum Żywienia Gospodarstwa Domowego i Ewa Kovalenko z Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, a także Sylwia Mitaszka z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach oraz Łukasz Kołodziejczyk z Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 
 

Wśród gimnazjalistów najwyższą średnią ocen - 5,46 może się pochwalić Ewa Kovalenko, a w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Karolina Wiater, która uzyskała średnią 5.20. Obydwie stypendystki uczą się w ZSR CKP w Pszczelej Woli.
Stypendium za osiągnięcia sportowe odebrali narciarz Paweł Jośko z Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach i sztangistka Marlena Polakowska z Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach.
 
 

Podczas środowej uroczystości stypendia wręczali starosta Paweł Pikula i przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Zygo.
Powrót