Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Stypendia Starosty Lubelskiego wręczone

20-03-2015

W dniu 19 marca, tuż przed sesją Rady Powiatu w Lublinie, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Lubelskiego dla najlepszych uczniów i sportowców ze szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski. Łącznie wyróżnienia odebrało 14 osób, w tym 10 za wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły, a pozostała czwórka za osiągnięcia sportowe.

Najwyższą średnią ocen ze wszystkich stypendystów - 5,5, może się pochwalić Ewa Kovalenko z klasy IIIA Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. Nagrody otrzymali także: uczennica tej szkoły Karolina Wiater z IV klasy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Wioletta Krekora z II klasy Technikum w Zespole Szkół w Bełżycach, Olena Hychun z II klasy Liceum Ogólnokształcącego i Marcin Wolski z II klasy Gimnazjum w Zespole Szkół w Bychawie, Izabela Sujka z III klasy Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie, Izabela Szymańska z II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Bełżycach, Tomasz Gołaś z III Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, Angelika Powroźnik z II klasy LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach oraz Sebastian Bartnik z II klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.
Stypendia wręczyli: Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Antoni Skrabucha. Na stypendia dla najzdolniejszych i wysportowanych uczniów Powiat Lubelski przeznaczył ponad 12 tysięcy 800 złotych.
Powrót